Oferta

Jeżeli interesuje Cię szkolenie z pierwszej pomocy, na którym uczestnicy nie tylko słuchają, ale także biorą aktywny udział w zajęciach chociażby poprzez ćwiczenia na fantomach, ale także przez aktywny udział w dyskusji i wspólnej wymianie doświadczeń pomiędzy instruktorem, a grupą, to jesteś we właściwym miejscu!

Każde szkolenie dostosowuję do uczestników, tak aby zarówno treści (tematy poruszane w trakcie szkolenia), jak i sposób przekazu informacji, w największym stopniu zaspokajał potrzeby słuchaczy. Na moich szkoleniach nie ma nudy! Każdy uczestnik ma szansę wziąć aktywny udział w szkoleniu, a także opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z pierwszą pomocą!


Szkolenie Podstawowe

Zarówno czas trwania szkolenia, jak i jego ostateczna cena zależą od ilości poruszanych tematów i ilości uczestników.

Podstawowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy najczęściej trwa 4 godziny zegarowe. Najważniejszy temat to oczywiście Resuscytacja Krążeniowo – oddechowa oraz użycie automatycznego defibrylatora AED! Każdy z uczestników ćwiczy postępowanie w przypadku zauważenia nagłego zatrzymania krążenia. Dodatkowo omawiamy takie tematy jak:

  1. Omdlenie i utraty przytomności
  2. Atak padaczki
  3. Zakrztuszenie
  4. Postępowanie w przypadku urazów kostno – stawowych
  5. Postępowanie w przypadku ran i krwotoków

Każde szkolenie można zaprojektować, tak aby w jak największym stopniu zaspokajało potrzeby zamawiającego. Jeżeli np. szkolenie będzie prowadzone w szkole, to będziemy zdecydowanie więcej mówić o postępowaniu z dziećmi i młodzieżą itp.

Maksymalna pojedyncza grupa, która bierze udział w szkoleniu liczy 15 osób. Dzięki temu każdy z uczestników ma okazję wziąć aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych!


Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest ściśle określone przez przepisy polskiego prawa. Konkretnie chodzi o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Określa ono szczegółowe warunki organizacji i prowadzenia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Minimalną ilość sprzętu jakim powinien dysponować organizator, liczbę instruktorów, ilość godzin jakie należy poświęcić na poszczególne tematy.

Program kursu jest każdorazowo zatwierdzany przez Wojewodę, a egzamin jest przeprowadzany z udziałem Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.

Osoby, które ukończyły kurs KPP i zaliczyły egzamin końcowy mogą tytułować się „Ratownikami„!

Zgodnie z przepisami kurs trwa 66 godzin zegarowych

Koszt kursu zależy, w głównej mierze, od ilości uczestników.


Jeżeli jesteś zainteresowany moją ofertą zapraszam serdecznie do kontaktu! Chętnie odpowiem na każde pytanie!

Skip to content