Trochę statystyk…

Każdego roku u około 400 000 mieszkańców Europy występuje Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK). Ok. 350 000 w tym zdarza się poza szpitalem. Codziennie 1000 osób w Europie doznaje NZK!

Oznacza to, że każdy z nas może być świadkiem sytuacji i będzie zmuszony do udzielenia pierwszej pomocy.


Prof. Castrén – członek Europejskiej Rady Resuscytacji mówi:

Gdybyśmy poprawili częstość udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia u ofiar pozaszpitalnego NZK do poziomu krajów, w których obserwuje się największą przeżywalność, to moglibyśmy ratować 100 000 ludzi rocznie w Europie

Jesteśmy głęboko przekonani, że gdyby więcej ludzi było szkolonych w prowadzeniu resuscytacji (np. na lotniskach, ośrodkach sportowych, hotelach itp.) oraz gdyby więcej AED było umieszczanych w strategicznych punktach, można by zredukować o 50% przypadki nagłych zgonów sercowych

Źródło: http://www.prc.krakow.pl

Skip to content